İcra ve İflas Hukuku

Afyonkarahisar İcra İflas Avukatı İcra ve İflas hukuku alanında hukuki yardım arayışı olan kişilere, Afyonkarahisar başta olmak üzere tüm Türkiye’de Dermez Hukuk & Marka Danışmanlık olarak yardımcı olmakta, hukuki destek sağlamaktayız. Hizmetlerimiz: Genel hacze dayalı, ipoteğe dayalı, kambiyo senedine dayalı, ilamlı ve ilamsız her türlü icra takibinin yapılması ve bunlara ilişkin itirazın iptali ve menfi tespit […]

İş Hukuku

Afyonkarahisar İş Hukuk Avukatı İş hukuku alanında hukuki yardım arayışı olan kişilere, Afyonkarahisar başta olmak üzere tüm Türkiye’de Dermez Hukuk & Marka Danışmanlık olarak yardımcı olmakta, hukuki destek sağlamaktayız. Hizmetlerimiz: İşe iade davaları, İşçilik alacakları (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai) davaları, Hizmet tespit davaları, İş kazalarına dayalı tazminat davaları, Kötü niyet tazminatı davaları, İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları […]

Fikri Mülkiyet Hukuku

Afyonkarahisar Fikri Mülkiyet Avukatı Fikri Mülkiyet hukuku alanında hukuki yardım arayışı olan kişilere, Afyonkarahisar başta olmak üzere tüm Türkiye’de Dermez Hukuk & Marka Danışmanlık olarak yardımcı olmakta, hukuki destek sağlamaktayız. Hizmetlerimiz: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na dayalı haklar hakkında her türlü danışmanlık, Sınai mülkiyet haklarına (Marka, tasarım, coğrafi işaret) ilişkin her türlü danışmanlık, Fikir ve Sanat […]

Vergi Ve İdare Hukuku

Afyonkarahisar Vergi Avukatı Vergi ve İdare hukuku alanında hukuki yardım arayışı olan kişilere, Afyonkarahisar başta olmak üzere tüm Türkiye’de Dermez Hukuk & Marka Danışmanlık olarak yardımcı olmakta, hukuki destek sağlamaktayız. Hizmetlerimiz: Her türlü idari işlemin iptali davaları, İptal davasında yürütmenin durdurulması talepleri, İdareye tam yargı (tazminat) davaları, Vergi cezalarına itirazlar, Vergi cezalarının iptali davaları, Gümrük vergi […]

Bilişim Hukuku

Afyonkarahisar Bilişim Avukatı Bilişim hukuku alanında hukuki yardım arayışı olan kişilere, Afyonkarahisar başta olmak üzere tüm Türkiye’de Dermez Hukuk & Marka Danışmanlık olarak yardımcı olmakta, hukuki destek sağlamaktayız. Hizmetlerimiz: Bilişim sistemine girme suçuna ilişkin kamu davaları, Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçuna ilişkin kamu davaları, Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna […]

Sigorta Hukuku

Afyonkarahisar Sigorta Avukatı Sigorta hukuku alanında hukuki yardım arayışı olan kişilere, Afyonkarahisar başta olmak üzere tüm Türkiye’de Dermez Hukuk & Marka Danışmanlık olarak yardımcı olmakta, hukuki destek sağlamaktayız. Hizmetlerimiz: Her türlü sigorta sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar için sigortacı şirkete başvuru ve davalar, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)’na dayalı alacaklar için tazminat davaları, Destekten […]

Ticaret Hukuku

Afyonkarahisar Ticaret Avukatı Ticaret hukuku alanında hukuki yardım arayışı olan kişilere, Afyonkarahisar başta olmak üzere tüm Türkiye’de Dermez Hukuk & Marka Danışmanlık olarak yardımcı olmakta, hukuki destek sağlamaktayız. Hizmetlerimiz: Adi ve ticari şirketlere (kollektif, komandit, limited, anonim, kooperatif) her türlü hukuki konuda danışmanlık ve hukuki hizmetleri ve davaları yürütme, Adi şirket kuruluş, birleşme, ihtarname, ayrılma, devam […]

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku Borçlar hukuku alanında hukuki yardım arayışı olan kişilere, Afyonkarahisar başta olmak üzere tüm Türkiye’de Dermez Hukuk & Marka Danışmanlık olarak yardımcı olmakta, hukuki destek sağlamaktayız. Hizmetlerimiz: Sebepsiz zenginleşmeden doğan davalar, Haksız fiile dayalı davalar; Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları, İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları, Adam yaralama nedeniyle maddi […]

Gayrimenkul Hukuku

Afyonkarahisar Gayrimenkul Avukatı Gayrimenkul hukuku alanında hukuki yardım arayışı olan kişilere, Afyonkarahisar başta olmak üzere tüm Türkiye’de Dermez Hukuk & Marka Danışmanlık olarak yardımcı olmakta, hukuki destek sağlamaktayız. Hizmetlerimiz: Taşınmazların alımı, satımı ve tapularının tescil işlemleri, Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, Kira sözleşmelerinin ve tahliye taahhütnamelerinin hazırlanması, Taşınmaz ortakları arasında çıkan ihtilafların hukuksal zeminde çözüme kavuşturulması, […]

Miras Hukuku

Afyonkarahisar Miras Avukatı Miras hukuku alanında hukuki yardım arayışı olan kişilere, Afyonkarahisar başta olmak üzere tüm Türkiye’de Dermez Hukuk & Marka Danışmanlık olarak yardımcı olmakta, hukuki destek sağlamaktayız. Hizmetlerimiz: Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası, Vasiyetname, mirasçı tayini ve miras taksim sözleşmesi düzenleme, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme, Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve […]

Medeni Hukuk

Afyonkarahisar Medeni Hukuk Avukatı Medeni hukuk alanında hukuki yardım arayışı olan kişilere, Afyonkarahisar başta olmak üzere tüm Türkiye’de Dermez Hukuk & Marka Danışmanlık olarak yardımcı olmakta, hukuki destek sağlamaktayız. Hizmetlerimiz: Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları, Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davaları, Boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı […]

Tazminat Hukuku

Afyonkarahisar Tazminat Avukatı Tazminat hukuku alanında hukuki yardım arayışı olan kişilere, Afyonkarahisar başta olmak üzere tüm Türkiye’de Dermez Hukuk & Marka Danışmanlık olarak yardımcı olmakta, hukuki destek sağlamaktayız. Hizmetlerimiz: Trafik kazasından, kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları, Haksız […]

Ceza Hukuku

Ceza hukuku alanında hukuki yardım arayışı olan kişilere, Afyonkarahisar başta olmak üzere tüm Türkiye’de Dermez Hukuk & Marka Danışmanlık olarak yardımcı olmakta, hukuki destek sağlamaktayız. Hizmetlerimiz: Kolluk ifadelerinde, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli müdafi olarak bulunma, Tutuklama, yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz işlemleri, Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davalarını […]