Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Şartları Ve Talep Edilebilecek Kişiler Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen birçok tazminat türü bulunmaktadır. Bu tazminat türlerinden biri de TBK madde 53’te; “ölüm halinde uğranılan zararlar altında ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar” şeklinde…

 Temyiz Kanun Yolu İncelemesi Ve Karar Türleri

Temyiz Kanun Yolu İncelemesi Ve Karar Türleri

Temyiz Kanun Yolu İncelemesi Ve Karar Türleri Hukukumuzun medeni usul hukuku kısmında mahkemelerce verilebilecek kararlara karşı denetleyici merciler konulması uygun görülmüş ve bu doğrultuda bazı kanun yolları düzenlenmiştir. Olağan kanun yollarından biri olan temyiz kanun yolu Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 361…

 Ticari Temsilci

Ticari Temsilci

Ticari Temsilci İşletmelerin işletilmesi sırasında ilgili ticari faaliyetlerin devamı için her zaman bazı yardımcılara ihtiyaç duyulmuştur ve bu yardımcılara tacir yardımcıları denir. Tacir yardımcıları hakları ve tacire olan bağlılıkları yönünden ayrılmakta olup, ticari temsilci bunlar içinde en geniş yetkilere sahip…