Ticari Temsilci

Ticari Temsilci

Ticari Temsilci İşletmelerin işletilmesi sırasında ilgili ticari faaliyetlerin devamı için her zaman bazı yardımcılara ihtiyaç duyulmuştur ve bu yardımcılara tacir yardımcıları denir. Tacir yardımcıları hakları ve tacire olan bağlılıkları yönünden ayrılmakta olup, ticari temsilci bunlar içinde en geniş yetkilere sahip…