Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Şartları Ve Talep Edilebilecek Kişiler

Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen birçok tazminat türü bulunmaktadır. Bu
tazminat türlerinden biri de TBK madde 53’te; “ölüm halinde uğranılan zararlar
altında ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar”
şeklinde belirtilen destekten yoksun kalma tazminatıdır.

Destekten yoksun kalma tazminatı bir maddi tazminat türüdür. Bununla beraber
ölenin yokluğundan dolayı duyulan manevi üzüntünün bir nebze telafi edilmesi için
istenen manevi tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı kapsamında değildir.
Bu tazminat tipi temel olarak destektik ilişkisi ve bakım ihtiyacına dayalı olup
gerek ailevi bağlar gerekse arkadaşlık bağları veya başka türlü kurulan ilişkiler ile
insanların birbirlerine destek olmaları ve bu desteğin üçüncü şahısların kusurlu veya
kusursuz eylemleri ile oluşan ölüm sonucu ile kesilmesini konu almaktadır. Bu ölüm
fiilinden doğan maddi zararın konusunu destekten yoksun kalma tazminatını
oluşturmaktadır.

Bu çalışmada destekten yoksun kalma tazminatının şartları, kimlerin kimlerden
isteyebileceği, haksız fiil ve kusursuz sorumluluk halleri incelenmiş olup çalışmanın
içerik yönünden bu alanlarda zengin olması ve tüm konunun tek bir makalede ele
alınması yeterli olmayacağı göz önünde bulundurulmuştur. Bu nedenle destekten
yoksun kalma tazminatının hukuki yönü, amacı ve özellikleri ile şartları, talep
edilebilecek kişiler detaylı bir şekilde ele alınmış olup; zararın tespiti, ispatı
sorumluluk, ödeme ve faiz gibi durumlar bu çalışmada ele alınmamıştır.