Afyonkarahisar Fikri Mülkiyet Avukatı

Fikri Mülkiyet hukuku alanında hukuki yardım arayışı olan kişilere, Afyonkarahisar başta olmak üzere tüm Türkiye’de Dermez Hukuk & Marka Danışmanlık olarak yardımcı olmakta, hukuki destek sağlamaktayız.

Hizmetlerimiz:

 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na dayalı haklar hakkında her türlü danışmanlık,
 • Sınai mülkiyet haklarına (Marka, tasarım, coğrafi işaret) ilişkin her türlü danışmanlık,
 • Fikir ve Sanat Eserlerine tecavüzün durdurulması (ref’i), önlenmesi (men’i) ve tazminat davaları,
 • Telif hakkı alma ve tescil işlemleri ile ilgili ön araştırma sürecinin yönetilmesi ve telif haklarına ilişkin talepler ve başvurular,
 • Telif, marka, tasarım, coğrafi işaret, patent, faydalı model, entegre devre topografyası’nın haksız kullanımı, ihlali, gaspı, tecavüzü hallerinde usulsüzlük yapanlara karşı maddi, manevi ve itibar tazminat davaları,
 • Marka hakkının izinsiz kullanımına ilişkin ceza davaları,
 • Telif ve sınai mülkiyet haklarının ihlali olması halinde ilgili kişi veya kuruma ihtarname gönderme, ihlali yapılan içeriğe erişimin engellenmesi için tebligat gönderme ve buna ilişkin tecavüz davaları,
 • Telif hakkı koruma yöntemleri konusunda danışmanlık hizmeti verme,
 • Telif haklarının yenilenmesi için gereken hukuki süreçler,
 • İhtiyati tedbir kararını kaldırma ve rehin işlemlerinin takip edilmesi
 • Marka, tasarım ve coğrafi işaret tescil işlemlerini başlatma ve takip süreci (Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde)
 • Marka, tasarım ve coğrafi işaret yayınlarına itirazlar, bunlara üçüncü kişi görüşleri sunma, yapılan itirazlara cevaplar, YİDK’ya başvurular (Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde) ve buna ilişkin davalar.