Afyonkarahisar Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul hukuku alanında hukuki yardım arayışı olan kişilere, Afyonkarahisar başta olmak üzere tüm Türkiye’de Dermez Hukuk & Marka Danışmanlık olarak yardımcı olmakta, hukuki destek sağlamaktayız.

Hizmetlerimiz:

 • Taşınmazların alımı, satımı ve tapularının tescil işlemleri,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Kira sözleşmelerinin ve tahliye taahhütnamelerinin hazırlanması,
 • Taşınmaz ortakları arasında çıkan ihtilafların hukuksal zeminde çözüme kavuşturulması,
 • İpotek tesisi ve terkini işlemleri,
 • Taşınmaz üzerindeki şerhlerin kaldırılması talepleri,
 • Yabancıların taşınmaz mal edinme işlemleri ile ilgili hukuksal ve resmi süreçlerin takibi,
 • Taşınmaz zilyetliğine yapılan tecavüzlerin idareye başvurularak çözüme ulaştırılması,
 • Ortaklığın giderilmesi (İzale-i şüyu) davaları,
 • Tapu iptali ve tesciline ilişkin davalar,
 • Kira alacaklarının tahsili ile kiracının tahliyesine ilişkin icra işlemleri ve davaları,
 • Kat mülkiyeti kanununa ilişkin muhtelif davalar,
 • El atmanın önlenmesi (men-i müdahale) davaları,
 • Tasarrufun iptali davaları