Afyonkarahisar İcra İflas Avukatı

İcra ve İflas hukuku alanında hukuki yardım arayışı olan kişilere, Afyonkarahisar başta olmak üzere tüm Türkiye’de Dermez Hukuk & Marka Danışmanlık olarak yardımcı olmakta, hukuki destek sağlamaktayız.

Hizmetlerimiz:

  • Genel hacze dayalı, ipoteğe dayalı, kambiyo senedine dayalı, ilamlı ve ilamsız her türlü icra takibinin yapılması ve bunlara ilişkin itirazın iptali ve menfi tespit davalarının açılması,
  • Borca, imzaya itirazlar ve menfi tespit davaları,
  • İflas masasına alacaklı kaydı işlemleri,
  • İflas ve iflasa itiraz davaları,
  • İhalenin feshi davaları,
  • Tasarrufun iptali davaları,
  • İstirdat davaları,
  • Konkordato talepleri.