Afyonkarahisar Miras Avukatı

Miras hukuku alanında hukuki yardım arayışı olan kişilere, Afyonkarahisar başta olmak üzere tüm Türkiye’de Dermez Hukuk & Marka Danışmanlık olarak yardımcı olmakta, hukuki destek sağlamaktayız.

Hizmetlerimiz:

 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
 • Vasiyetname, mirasçı tayini ve miras taksim sözleşmesi düzenleme,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
 • Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
 • Mirasta tenkis davası,
 • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
 • Muvazaalı miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
 • Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin davalar,
 • Mirasın hükmen reddi davaları,
 • Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davaları,
 • Miras sonucu elbirliği ile mülkiyette bulunan taşınmazlar yönünden ortaklığın giderilmesi davaları