Afyonkarahisar Ticaret Avukatı

Ticaret hukuku alanında hukuki yardım arayışı olan kişilere, Afyonkarahisar başta olmak üzere tüm Türkiye’de Dermez Hukuk & Marka Danışmanlık olarak yardımcı olmakta, hukuki destek sağlamaktayız.

Hizmetlerimiz:

  • Adi ve ticari şirketlere (kollektif, komandit, limited, anonim, kooperatif) her türlü hukuki konuda danışmanlık ve hukuki hizmetleri ve davaları yürütme,
  • Adi şirket kuruluş, birleşme, ihtarname, ayrılma, devam kararı işlemlerine ilişkin sözleşmeleri ve evrakları hazırlama,
  • Ticaret şirketleri (kollektif, komandit, limited, anonim, kooperatif) kuruluş sözleşmeleri hazırlama,
  • Şirket devir, birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemlerine ilişkin sözleşmeleri hazırlama,
  • Şirket ortaklığından çıkma, ortaklığın feshi, ayrılma akçesine ilişkin başvurular ve davalar,
  • Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi,
  • Rekabet hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri,
  • Haksız rekabetin tespiti, önlenmesi (men’i), ortadan kaldırılması, zararın tazmini ve haksız rekabete dayalı manevi tazminat davaları,