Türkiye’de Marka Koruması

Marka, herhangi bir ticari işletmenin belkemiğidir. Ticari markaların uzun bir geçmişi olup M.Ö. 2. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Bu zamana kadar da hak sahipleri tarafından hep korunmaya çalışılmıştır. Günümüzde ise marka ve diğer fikri mülkiyet hakları uluslararası anlaşmalar ve yerel kanunlar ile korunmaktadır.

Türkiye 1883 Paris Anlaşması, 1994 TRIPS Anlaşması, 1957 NICE Anlaşması gibi temel fikri mülkiyet hakkını koruyan uluslararası anlaşmalara taraf olup marka, tasarım ve coğrafi işaretlere tescil edildiği sürece geniş bir koruma sağlamaktadır. SMK’ya göre sadece tescilli markalar Türkiye’de sınai mülkiyet olarak korunmaktadır. Bu nedenle, bir markayı tescil ettirmek, Türk Hukuku ve Mahkemeleri önünde onu korumanın en iyi yoludur. Türkiye’de bir markanın tescili için resmi başvuru mercii Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. Başvuru öncelikle Türk Patenti tarafından, şekli olarak incelenir, SMK m.5’de sayılan mutlak red nedenleri olup olmadığı kontrol edilir, devamında da yayına çıkartılır ve önceden kazanılmış haklar açısından itiraz olup olmamasına göre tescil kararı verilir.

Afyonkarahisar Marka Vekili

Dermez Hukuk & Marka Danışmanlık özel hukuk ve kamu hukuku alanında avukatlık hizmetleri vermek ile beraber fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla ilgili danışmanlık ve avukatlık hizmetleri de vermek hem ulusal hem uluslararası gerçek ve tüzel kişileri bu alanda temsil etmek üzere kurulmuştur. Marka, tasarım ve coğrafi işaret tescil başvurusu ve diğer tescil işlemleri, bu konularda gerekli araştırmaları yapma, süreç takibi, hukuki işlem takibi, itirazlarda bulunma, tecavüzün tespiti, önlenmesi, durdurulması, kaldırılması,  gasp, tazminat, ceza gibi hukuki davaları açma gibi hizmetlerin yanı sıra, diğer sınai mülkiyet konularında da Afyonkarahisar’dan, diğer tüm Türkiye illerinden ve diğer ülkelerden gerçek ve tüzel kişilere vekillik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Ayırt edici özelliğimiz, özellikle Afyonkarahisar’da sınai mülkiyet alanındaki tüm konu ve unsurlar hakkında kapsamlı deneyim ve bilgiye sahip olmamızdır. Büromuzun kurucusu Tarık Talha Dermez aynı zamanda Özel Hukuk Alanında Yüksek Lisans yapmış olup ticaret hukuku ve fikri mülkiyet hukuku alanında da araştırmalarına ve akademik çalışmalarına halen devam etmektedir.

Dermez Hukuk & Marka Danışmanlık, diğer hukuk dallarıyla beraber özellikle fikri ve sınai mülkiyet alanında, her ülkeden ve her alandan gerçek ve tüzel kişiler müvekkillerine yüksek kalitede hizmet vermektedir.

Marka, tasarım ve coğrafi işaret başvuruları ve hukuki davaların süreç yönetimi takibi, araştırılması ve izlenmesi bünyemizde yazılımlar ile takip edilmekte olup sınai mülkiyet başvurunuzla ilgili her türlü teknolojik konuda da sizlere yardımcı olmaktayız.

Marka Vekili olarak Hizmetlerimiz

Marka vekili Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçek ve tüzel kişileri temsil ederek marka, tasarım ve coğrafi işaretler için başvuru, tescil, itiraz ve diğer işlemleri yapmaya yetkili kişidir. Dermez Hukuk & Marka Danışmanlık Bürosu olarak marka vekili sıfatına da sahip olarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmekteyiz.

  • Marka, tasarım ve coğrafi işaret başvurularının yapılması ve başvuruya itiraz,
  • Marka, tasarım ve coğrafi işaretlerin tescili,
  • Marka ve tasarım yenileme ve devir işlemleri,
  • Marka ve tasarımlarda unvan ve adres değişikliği,
  • Coğrafi işaretler için konu özellikleri değişiklikleri ve tescil ettiren değişiklikleri, buna ilişkin başvurular ve itirazlar,
  • Marka hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, marka ihlallerinin önlenmesi, sahte ürün baskın ve el koyma
  • Tescilli ve tescilsiz tasarıma ilişkin hakların korunması ve tecavüz davaları,
  • Sınai mülkiyet haklarının (marka, tasarım, patent, faydalı model) rehni, lisansı ve haczi
  • Marka, tasarım ve coğrafi işaret yayınlarına itirazlar, bunlara üçüncü kişi görüşleri sunma, yapılan itirazlara cevaplar, YİDK’ya başvurular (Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde) ve buna ilişkin davalar.