Ticari Temsilci

Ticari Temsilci

İşletmelerin işletilmesi sırasında ilgili ticari faaliyetlerin devamı için her zaman bazı yardımcılara ihtiyaç duyulmuştur ve bu yardımcılara tacir yardımcıları denir. Tacir yardımcıları hakları ve tacire olan bağlılıkları yönünden ayrılmakta olup, ticari temsilci bunlar içinde en geniş yetkilere sahip olan tacir yardımcısıdır. Bu nedenle işletmenin ticari hayatını ciddi şekilde etkileyebilecek olan ticari temsilcilik, kanunumuzda açık bir şekilde düzenlenmiştir. Bu makalede tacir yardımcısının kim olabileceği, nasıl atanacağı, atandığında hangi hak ve yetkilere sahip olabileceği ve kapsamı, bu yetkilerin hangi durumlarda hangi yollar kullanılarak sınırlandırılabileceği ve bu yetkiler ile yapılan işlemlerin bu sınırlandırmalar çerçevesinde üçüncü şahısları hangi durumlarda bağlayıp bağlamayacağı ve son olarak ticari temsilcinin temsil yetkisinin nasıl sona ereceği; doktrin ve kanun yorumlanarak anlatılmaya çalışılmıştır. Makalenin sonunda konunun daha iyi anlaşılması için çeşitli durumlarda verilen ticari temsilcilikle ilgili bazı Yargıtay kararları eklenmiştir.